Høringssvar Vand

KL’s høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv.

KL bakker op om, at kommunernes og interessenternes lokale viden skal bringes i spil og, at deres bidrag integreres i den samlede gennemgang af det faglige grundlag for kvælstofreguleringen. KL finder dog, at tidsplanen for kystvandrådenes arbejde er meget stram.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret
inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende
politiske behandling af høringssvaret.

Læs det fulde høringssvar her. 

  • PDF

    KL Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv.pdf

×

Log ind