Høringssvar Vand

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om vandråd

Vandområdeplanernes tredje planperiode starter i 2021, inden da skal staten præsentere et indsatsprogram, der beskriver hvordan der nås god miljøtilstand i vandområderne. Til indsatsprogrammet for vandløb ønsker staten lokale forslag, de skal laves af kommunerne med rådgivning fra vandråd.

Kommunerne leverede i 2014 med bistand fra vandråd forslag til vandområdeplanerne. Det var en stor succes. KL har siden fremhævet denne model og foreslået den indført på andre dele af miljøområdet. Staten lægger nu op til opgaver, der har helt samme karakter, som i 2014. Det har KL tidligere hyldet, derfor fokuserer høringssvaret på de tidsfrister og digitale formater, der beskrives i bekendtgørelsen. KL finder ikke, at de skitserede tidsfrister giver kommuner, organisationer og vandråd tilstrækkelig tid til opgaven.

Høringsmaterialet med bekendtgørelsen kan ses her.

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd 2019.pdf

×

Log ind