Høringssvar Vand

Høringssvar til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse mm. den 14. januar 2020

KL støtter op om muligheden for at afskære klageadgang i kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse.

Lovændringen giver kommunerne mulighed for at bede ministeren afskære klageadgang over kommunale kystbeskyttelsesprojekter. KL støtter lovændringen og foreslår, at ministeren får en frist på 1 måned til at træffe afgørelse. Meningen med det forslag er at sikre fremdrift i sagen. Målet er en hurtigere endelig afgørelse. Derfor bør svaret på en sådan anmodning kunne gives inden for en frist på en måned.

KL har rejst problemet med meget langvarige forløb i kystbeskyttelsessager gentagne gange. En del af årsagen til de lange sagsforløb er, at uenighed får nogle parter til at problematisere ethvert forhold, som kan hindre videre udvikling af projektet.

KL tager derfor positivt imod forslaget, da KL forventer disse regler kan føre til hurtigere endelig afgørelse til gavn for de mange på bekostning af de få.

Find yderligere information

Læs høringsmaterialet med bekendtgørelsen på hoeringsportalen.dk

Nedenfor findes det fulde høringssvar fra KL (pdf) 

  • PDF

    Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse mm. 2020

×

Log ind