Høringssvar Vand

Høringssvar til Havplanen

KL har afgivet høringssvar til Havplanen.

KL's høringsvar

Danmarks første plan for anvendelse af havarealet – havplanen – har været i høring. Havplanen er bindende for statslige og kommunale myndigheder, når de vedtager planer eller meddeler tilladelser mv. til arealanvendelse i de danske havområder.

KL har udarbejdet generelt høringssvar, som lokalt er suppleret af de enkelte kommuners høringssvar.

havplan.dk finder du bekendtgørelse om Danmarks havplan, der er en digital bekendtgørelse. Bekendtgørelsen består dels af generelle bestemmelser og dels af arealudlæg med tilhørende forskrifter, som er anført på havplanskortet.

 

×

Log ind