Høringssvar Vand

Høringssvar til Havplanen

KL har afgivet høringssvar til Havplanen.

KL's høringsvar

Danmarks første plan for anvendelse af havarealet – havplanen – har været i høring. Havplanen er bindende for statslige og kommunale myndigheder, når de vedtager planer eller meddeler tilladelser mv. til arealanvende i de danske havområdet. KL har udarbejdet generelt høringssvar, som lokalt er suppleret af de enkelte kommuners høringssvar. KL har blandt andet foreslået, at der etableres en kystnærhedszone, hvor tilladte aktiviteter er afhængige i af den kystnære beliggenhed.

 

×

Log ind