Høringssvar Vand

Høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til etablering af minivådområder

KL har afgivet høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til etablering af minivådområder, der fastsætter rammerne for ansøgningsrunden i 2021. KL er i høringssvaret positive over for, at kommunerne er tænkt bedre ind i processen, og at der fastsættes krav om koordinering med kommunerne.

KL's høringssvar

  • PDF

    Høring af bekendtgørelse om minivådområder.pdf

Bilag - Testskema

  • PDF

    Screeningsskema Placering af minivådområdeprojekter.pdf

×

Log ind