Høringssvar Vand

Høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse

KL har afgivet høringssvar på Kystdirektoratets udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse.

KL's høringssvar

Det er positivt, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. til at understøtte flere kystbeskyttelsesprojekter i årene 2021-2023.

KL opfordrer til, at der arbejdes på at minimere de
administrative byrder for kommunerne i både ansøgningsfasen og i realiseringen af de konkrete projekter, ligesom krav om dokumentation skal begrænses.

 

  • PDF

    Høringssvar BEK om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse.pdf

×

Log ind