Høringssvar Vand

Høring om vejledning om vurdering af indsatser ret-tet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO 2019

KL's høringsvar til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. KL finder, at det fremsendte udkast til vejledning er et fint lille bidrag, som kommunerne kan bruge til at forberede sig på det praktiske arbejde i forlængelse af den politiske aftale om sprøjteforbud i BNBO.

 

  • PDF

    Høringssvar til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO

 

×

Log ind