Høringssvar Vand

Høring om bekendtgørelse om tilskud til diger og kystbeskyttelse

KL har d. 22. oktober 2019 indsendt høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse 2020 og 2021.

Afsæt yderligere bevillinger til kystbeskyttelse

I bekendtgørelsen afsættes 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til statslig medfinansiering på de prioriterede kyststrækninger. Til dette bemærker KL:

  1. at behovet for statslig medfinansiering på de prioriterede kyststrækninger er større end de afsatte 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
  2. at der er behov for statslig medfinansiering på flere kyststrækninger end de aktuelt prioriterede.

De opstillede kriterier i tildeling af tilskud viser, at aftaleparterne bag finanslov 2019 klart har prioriteret diger ved Vadehavet og de mest udsatte erosionskyster. KL bemærker, at der er afsat ret små midler i denne bevilling i forhold til de samlede omkostninger til beskyttelse af væsentlige værdier ved kysten. Derfor opfordrer KL i høringssvaret til, at der på de årlige finanslove afsættes yderligere bevillinger til kystbeskyttelse.

Reducér dokumentationskravene

Der har i mange år været problemer på de prioriterede erosionskyster, og de prioriterede vadehavsdiger forventes at indgå i Kystdirektoratets snarligt færdige dige-analyse. KL antager på den baggrund, at Kystdirektoratet har et godt forhåndskendskab til de udpegede kyststrækninger. Dokumentationskravene forekommer derfor at være unødigt administrativt tunge og mere vidtgående end nødvendigt for at tilgodese bemærkning 106 i finansloven.

KL foreslår at dokumentationskravene i denne bekendtgørelse reduceres idet kyststrækningerne fastholdes. Såfremt statslig medfinansiering udvides til flere kyststrækninger i en revideret bekendtgørelse, bør der sikres en passende administrativ byrde. KL opfordrer samtidigt til at de administrative krav præciseres og at ansøgningsperioderne skrives ind i den aktuelle bekendtgørelse.

Læs bekendtgørelsen og KL’s høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse 2020-2021 kan findes som pdf under offentliggørelse af høringen på kystdirektoratets hjemmeside.

Læs det fulde høringssvar fra KL:

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse

×

Log ind