Høringssvar Vand

KL´s høringssvar til ændring af vandforsyningsloven – kommunal vurdering af BNBO med henblik på sprøjteforbud

Lovforslaget bemyndiger Miljøministeren til at udstede en bekendtgørelse med nærmere regler for kommunernes arbejde med sprøjteforbud i BNBO. Selve lovteksten er meget overordnet, derfor fokuserer høringssvaret på rammerne for kommunernes opgave.

KL foreslår, at mulighed for ekspropriation ikke alene skal gå på forbud mod at sprøjte. Kommunerne bør have mulighed for at kræve en bestemt brug af arealet, når en enkelt lodsejer eksempelvis blokerer for en større aftale om skovrejsning.
KL peger på, at lovbemærkningerne giver mulighed for at fastsætte bestemmelser, der forpligter kommunerne til en indsats ud over tillægsaftalen til pesticidstrategi. KL finder, at lovforslaget skal afgrænses snævert til målet med tillægsaftalen.
Høringsmaterialet med bekendtgørelsen kan ses her.
KL’s høringssvar i hele sin længde findes herunder.
  • PDF

    Høringssvar til lov om ændring af lov om vandforsyning.pdf

×

Log ind