Høringssvar Vand

Høringssvar til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning 2019

KL har d. 5. november 2019 afgivet hørringsvar på bekendtgørelsen om kommunernes indberetning af vurderinger og indsatser relateret til brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder

Klagesager skal behandles af rette myndighed

Staten gennemfører kortlægning af grundvandet og udpeger boringsnære beskyttelsesområder. Derfor bør klage om præcisionen af kortlægning eller udpegning rettes til staten. Kommunen bør friholdes fra langvarige tvister i klagesystemet om forhold, der reelt ligger uden for kommunernes handlerum.

Grundlag for vurdering af indsatser

Bekendtgørelsen anfører 18 punkter, som kommunen skal forholde sig til ved indberetning af begrundelse for ikke at iværksætte indsats i et boringsnært beskyttelsesområde.

De 18 punkter ser KL som udtryk for et ”følg-eller-forklar-princip”. Kommunen skal følge statens ønske om at iværksætte indsats i boringsnære beskyttelsesområder, med mindre kommunen ud fra de definerede 18 punkter kan forklare, at der ikke er brug for en indsats. 

Behov for vejledning 

Der mangler præcisering af den tekniske løsning omkring kommunernes indberetning. KL efterlyser en gennemarbejdet og tydelig formuleret vejledning med praktiske modeller. Det er nødvendigt for at begrænse ressourceforbrug i denne del af opgaven.

Læs hele høringsvaret her

  • PDF

    Høringssvar til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.pdf

Læs mere på statens høringsportal

Dette link leder dig videre til sagen på høringsportal.dk https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63313 

×

Log ind