• Høring om ny NIS-bekendtgørelse 2018

  Læs mere
 • Høring om kystbeskyttelsesforanstaltninger 2018

  Læs mere
 • Høring om erstatning for stormflodsskader 2018

  KL's høringssvar vedrørende høring om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse

  Læs mere
 • Høring om etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelse 2018

  KL's høringssvar vedrørende høring om vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

  Læs mere
 • Høring om vandløbsrestaurering 2018

  KL´s svar på høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

  Læs mere
 • Høring om administration af natur- og kystbeskyttelse 2018

  KL's svar på høring over bekendtgørelse om administration af naturbeskyttelse og kystbeskyttelse

  Læs mere
 • Høring om tilskud til vådområde og lavbundsprojekter 2018

  KL´s høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter

  Læs mere
 • Høring om indfasning af kvælstof i akvakultur 2018

  KL's høringssvar om bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet

  Læs mere
 • Høring om drikkevandsressourcer 2018

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2018

  Læs mere
 • Høring om kriterier for vurdering af kommunal vandløbsrestaurering 2018

  Høringssvar til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

  Læs mere