• Høring om ny NIS-bekendtgørelse 2018

  Læs mere
 • Høring om kystbeskyttelsesforanstaltninger 2018

  Læs mere
 • Høring om erstatning for stormflodsskader 2018

  KL's høringssvar vedrørende høring om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse

  Læs mere
 • Høring om etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelse 2018

  KL's høringssvar vedrørende høring om vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

  Læs mere
 • Høring om vandløbsrestaurering 2018

  KL´s svar på høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

  Læs mere
 • Høring om administration af natur- og kystbeskyttelse 2018

  KL's svar på høring over bekendtgørelse om administration af naturbeskyttelse og kystbeskyttelse

  Læs mere
 • Høring om tilskud til vådområde og lavbundsprojekter 2018

  KL´s høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter

  Læs mere
 • Høring om indfasning af kvælstof i akvakultur 2018

  KL's høringssvar om bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet

  Læs mere
 • Høring om drikkevandsressourcer 2018

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2018

  Læs mere
 • Høring om kriterier for vurdering af kommunal vandløbsrestaurering 2018

  Høringssvar til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

  Læs mere
 • Høring om oversvømmelsestruede grunde 2019

  KL's høringsvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde.

  Læs mere
 • Høring om vejledning om vurdering af indsatser ret-tet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO 2019

  KL's høringsvar til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. KL finder, at det fremsendte udkast til vejledning er et fint lille bidrag, som kommunerne kan bruge til at forberede sig på det praktiske arbejde i for-længelse af den politiske aftale om sprøjteforbud i BNBO.

  Læs mere
 • Høring om forslag til ændret bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (tørkepakken) 2019

  KL's høringsvar på forslag til ændret bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning (tørkepakken). KL finder ikke, at forslaget til ændret bekendtgørelse er en hensigtsmæssig løsning på den problemstilling, der satte arbejdet i gang. KL anbefaler derfor, at der arbejdes videre med andre forslag.

  Læs mere
 • Høring om vejledning om videregående vandbehandling 2019

  KL's høringssvar til vejledning om videregående vandbehandling. Overordnet finder KL, at udkastet tegner en god vejledning med fin opbygning. Vejledningen vurderes at blive en god hjælp til kommunerne i sagsbehandlingen.

  Læs mere
 • Høring om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen 2019

  KL's høringssvar til vejledningsudkast om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata i Jupiterdatabasen.

  Læs mere
 • Høring om forslag til Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding 2019

  KL's høringssvar på forslag til Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding. KL finder ikke, at forslaget til vejledning i tilstrækkeligt omfang giver svar på de problemer, som KL rejste i sit høringssvar til bekendtgørelsen.

  Læs mere
 • KL´s høringssvar til ændring af vandforsyningsloven – kommunal vurdering af BNBO med henblik på sprøjteforbud

  Lovforslaget bemyndiger Miljøministeren til at udstede en bekendtgørelse med nærmere regler for kommunernes arbejde med sprøjteforbud i BNBO. Selve lovteksten er meget overordnet, derfor fokuserer høringssvaret på rammerne for kommunernes opgave.

  Læs mere
 • KL´s høringssvar til bekendtgørelse om vandråd

  Læs mere
 • Høring om bekendtgørelse om tilskud til diger og kystbeskyttelse

  KL har d. 22. oktober 2019 indsendt høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse 2020 og 2021.

  Læs mere
 • Høringssvar til Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning 2019

  KL har d. 5. november 2019 afgivet hørringsvar på bekendtgørelsen om kommunernes indberetning af vurderinger og indsatser relateret til brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder

  Læs mere