Høringssvar Trafik, veje og beredskab

Høring om dimensioneringsbekendtgørelsen 2019

KL har afgivet høringssvar på to høringer vedrørende det kommunale redningsberedskab. Der er primært tale om en række administrative ændringer og konsekvensændringer som følge af beredskabernes organisering. For så vidt angår dimensioneringsbekendtgørelsen er ændringerne indarbejdet i en ny bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse har til hensigt at udmønte ændringer, der er en konsekvens af ændringer i beredskabsloven, som trådte i kraft i henholdsvis 2009, 2014 og 2016. KL har samarbejdet med Danske Beredskaber om høringssvaret.

  • PDF

    Høring om bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

×

Log ind