Høringssvar

Trafik, veje og beredskab

 • Høring om DANATO Civil beredskabsplanlægning 2019

  Udkast til ikke-bindende retningslinjer for civilt militært samarbejde ved større CBRN begivenheder

  Læs mere
 • Høring om dimensioneringsbekendtgørelsen 2019

  KL har afgivet høringssvar på to høringer vedrørende det kommunale redningsberedskab. Der er primært tale om en række administrative ændringer og konsekvensændringer som følge af beredskabernes organisering. For så vidt angår dimensioneringsbekendtgørelsen er ændringerne indarbejdet i en ny bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse har til hensigt at udmønte ændringer, der er en konsekvens af ændringer i beredskabsloven, som trådte i kraft i henholdsvis 2009, 2014 og 2016. KL har samarbejdet med Danske Beredskaber om høringssvaret.

  Læs mere
 • Høring om personelbekendtgørelsen 2019

  KL har afgivet høringssvar på to høringer vedrørende det kommunale redningsberedskab. Der er primært tale om en række administrative ændringer og konsekvensændringer som følge af beredskabernes organisering. For så vidt angår personelbekendtgørelsen drejer det sig om ændringer i forhold til frivillige, uddannelse af personel og udgifter til uddannelse, øvelser og indsats. KL har samarbejdet med Danske Beredskaber om høringssvarene.

  Læs mere