Høringssvar Plan

KL's høringssvar til forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

KL vurderer, at de berørte kommuner med landsplansdirektivet får bedre muligheder for at fremme vækst og udvikling, hvilket er positivt. KL mener dog, at denne form for planlægning med fordel kan varetages i regi af kommuneplanlægningen, hvor Indenrigs- og boligministeren allerede i dag kan gøre indsigelser i forbindelse med Bolig- og planstyrelsens tilsyn heraf. Læs høringssvaret med KL's yderligere bemærkninger her.

  • PDF

    KL's høringssvar til forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen.pdf

×

Log ind