Høringssvar Plan

KL høringssvar til forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

  • PDF

    KL høringssvar til forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.pdf

×

Log ind