Høringssvar Plan

KL høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen 2019

Landsplansdirektivet giver kommunerne mere fleksible rammer for den fysiske planlægning

  • PDF

    KL høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

×

Log ind