Høringssvar Plan

KL's Høringssvar Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning 2019

KL finder lovgivningens intention om mere fleksible planprocesser positiv. KL har i den forberedende dialog bl.a. fremsendt bemærkninger om, at de aktuelle lempelser er utilstrækkelige til at sikre kommunerne den ønskede fleksibilitet. Mens den forkortede høringsperiode bidrager til en hurtigere planlægningsproces, er der ikke reduceret tilsvarende i kravene til de kommunale planprocesser.

  • PDF

    KLs Høringssvar Vejledning vedr. fleksibel planlægning - lokalplaner af mindre betydning

×

Log ind