Høringssvar Plan

KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om landsbyfornyelse 2019

KL oplever et stigende behov for at kunne yde offentlig støtte til bygningsrenovering og nedrivning i de små byer og i det åbne land. Det er derfor positivt, at der gives udvidede muligheder for at støtte udviklingen i disse områder.

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om landsbyfornyelse

×

Log ind