Høringssvar Natur

Præ-høringssvar vedrørende udtagning af lavbundsjorde

KL har d. 31 august 2020 sendt præ-høringssvar til Miljø- og fødevareministeriet angående bekendtgørelsen for udtagning af lavbundsjorde

Baggrund

KL har med glæde noteret, at regeringen og dens aftaleparter med Finanslov for 2020 har afsat i alt 2 mia. kr. frem mod 2030 til udtagning af lavbundsarealer. De afsatte midler har afgørende betydning for kommunale kerneområder i det åbne land: Natur, vandmiljø, CO2-binding, vedvarende energi og klimatilpasning – men også landbrug, landdistriktsudvikling og rekreative muligheder. Med andre ord er det otte centrale områder i den jordreform, som er bebudet i regeringens forståelsespapir for et år siden.

KL har forstået, at en væsentlig del af midlerne er forbeholdt Naturstyrelsen, som får helt andre virkemidler end kommuner, lodsejere og fonde. Dette er ikke hensigtsmæssigt mhp. at understøtte en multifunktionel jordreform – og de mange presserende og konkurrerende indsatser i det åbne land. Det gælder både ift. vådområdeindsatsen, Natura 2000-indsatsen, klimatilpasning og opstilling af de store solcelleanlæg.

KL frygter, at det tiltænkte setup vil spænde ben for de igangværende indsatser, hvor kommunerne arbejder hårdt på at nå de aftalte mål med fx vådområderne, og ikke vil fremme den samtænkning af indsatser og hensyn, som vi har meget brug for i den fremtidige brug af arealerne.

Derfor har KL afsendt vedhæftede præ-høringssvar til ministeriets bekendtgørelse for udtagning af lavbundsjorde, hvor vi giver udtryk for vores bekymringer.

Bekendtgørelsen forventes i offentlig høring i uge 37.

Læs høringssvaret

Det fulde høringssvar kan downloades som pdf: 

 

  • PDF

    Præ-høringssvar vedr. udtagning af lavbundsjorde

 

×

Log ind