Høringssvar Natur

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til minivådområder 2022

I forbindelse med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021, har landbrugsstyrelsen lavet nogle justeringer af ordningen, som har bidraget til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og lodsejerne. KL ser dog stadig et behov for forbedringer af ordningen for at udbrede minivådområderne yderligere. Disse punkter uddybes nærmere i høringssvaret.

Læs KL's høringssvar her: 

  • PDF

    KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til minivådområder 2022.pdf

×

Log ind