Høringssvar Natur

KL's høringssvar til høring af 3. generations Natura 2000-planer

De 257 Natura 2000-planer for perioden 2022-2027 var i høring i foråret 2022. Som noget nyt lægges der op til, at statslige projekter med Naturnationalparker m.v. kan bidrage til planerne. Her er det afgørende, at projekterne såvidt muligt afspejler lokale ønsker og prioriteter, og at kommunerne bliver tænkt ind i projekterne. Samtidig efterspørger KL ordninger, der målrettet støtter kommunernes arbejde med at beskytte den sårbare natur

Læs mere om KL's specifikke bemærkninger her

  • PDF

    KL's høringssvar til høring af 3. generations Natura 2000-planer.pdf

 

×

Log ind