Høringssvar Natur

KL's høringssvar til forslag til ændring af bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

KL er overordnet set positiv over for udkastet, hvor der bl.a. lægges op til at lempe på kravene til omkostningseffektivitet og klimaeffekt pr. ha. KL finder det dog beklageligt, at ordningen fortsat ikke giver tilskud til jordfordeling og køb og salg af projektjord, som er et yderst centrale værktøjer i arbejdet med at udtage landbrugsjord – og det er et redskab, som kommunerne har adgang til i de øvrige EU-finansierede udtagningsordninger. Endelig opfordrer KL til, at de foreslåede ændringer og lempelser i denne ordning bliver overført til de EU-finansierede ordninger, så der ikke kommer ulige konkurrence mellem ordninger med meget overlappende formål.

Læs KL's høringssvar: 

  • PDF

    KL's høringssvar til forslag til ændring af bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.pdf (1)

  • PDF

    KL's høringssvar til justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27.pdf

×

Log ind