Høringssvar Natur

KL's høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022

KL er overordnet set meget positive overfor ordningen, da den bidrager til en mere målrettet af planlægning af arealer til natur-/biodiversitetsformål. Dog savner KL at ordningen ikke omfatter tilskud til høslæt på skovengene, som er vigtig for rødlistede arter. I forhold til tilskud til skovgræsning er der krav, om at dyrene ikke må kunne tilgå lysåbne arealer, dette er vigtigt for at udviklingen af værdifulde naturtyper. Derfor mener KL, at dette bør, ændres og muliggør græsning i lysåbne arealer inde i skoven.

Læs KL's høringssvar her 

  • PDF

    KL's høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022.pdf

×

Log ind