Høringssvar Natur

KLs bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt

KL er generelt set positive over for den nye etårige tilskudsordning til ekstensivering med slæt som følge af den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Ordningen kan anvendes som en forbedrende indsats til en senere permanent udtagning med vandstandshævning. KL bakker op omkring initiativer, der kan bidrage til at understøtte udtagningen af landbrugsjord for at reducere CO2 og kvælstof i forbindelse med kommunernes arbejde. KL er dog bekymret for, at den etårige ordning potentielt vil blive en konkurrent til de permanente udtagningsordninger. KL er ligeledes også bekymret for, at ordning ikke i tilstrækkelig grad vil kunne levere en permanent effekt.

Læs KL's høringssvar her: 

  • PDF

    KLs bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt.pdf

×

Log ind