Høringssvar Natur

KLs bemærkninger til EU Kommissionens udkast til en ny skovstrategi

KL's høringssvar vedrørende høring om EU Kommissionens udkast til en ny skovstrategi om et øget fokus på natur og biodiversitet, som skal bidrage til at realisere EU's biodiversitetsstrategi for 2030.

KL's bemærkninger

 

KL anerkender, at der er behov for et øget fokus på natur og biodiversitet. Derfor er KL også positiv over for Kommissionens udkast til en skovstrategi, som skal bidrage til at realisere EU’s biodiversitetsstrategi for 2030. Samtidig er det dog også afgørende for KL, at der er balance mellem hensynet til benyttelse af naturen og beskyttelse af naturen, og at der er lokal opbakning, når der planlægges ny natur.

Det afgørende for KL er, at en EU skovstrategi giver fleksible rammer i forhold til at pleje eksisterende natur og planlægge ny natur, og at kommunerne får mulighed for at integrere natur- og biodiversitetsforvaltning i en bredere helhedsorienteret arealplanlægning og -anvendelse. Derfor er KL positiv overfor de forslag i strategien, der understøtter og styrker incitamenterne, herunder også de økonomiske og reguleringsmæssige incitamenter, for skovejere og skovforvaltere til at have fokus på bæredygtig skovplanlægning og -drift. Samtidig har KL’s høringssvar også fokus på, at hensyn til natur og biodiversitet skal ses i et helhedsorienteret perspektiv, hvor der er fokus på flere samfundshensyn.

Læs hele høringssvaret her:

  • PDF

    KLs bemærkninger til EU Kommissionens udkast til en ny skovstrategi.pdf

 

×

Log ind