Høringssvar Natur

KLs bemærkninger til Bekendtgørelse og vejledning for Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021

KL's bemærkninger til Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning for Rydning af tilgroede arealer og forberedelse af afgræsning 2021 i høring. Som skal understøtte kommunernes økonomiske muligheder for at pleje den eksisterende natur og planlægge ny natur.

KL's bemærkninger

KL er generelt set positive over for ordningen Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021, som understøtter kommunernes økonomiske muligheder for at pleje den eksisterende natur og planlægge ny natur.

 KL er dog kritiske overfor en ændring i bekendtgørelsen, som umiddelbart betyder, at man ikke kan søge tilskud til etablering af nyt hegn, hvis man samtidig får tilskud til pleje-og naturarealer. KL mener, at denne ændring, kan det have en negativ betydning for den fremtidige effekt for natur og biodiversitet, idet det vil forringe incitamenterne for at lave naturpleje fremover.

Læs hele høringssvaret her:

  • PDF

    KLs bemærkninger til Bekendtgørelse og vejledning.pdf

×

Log ind