Høringssvar Natur

KL høringssvar på bekendtgørelse om skovrejsning med biodiversitet som formål 2019

KL glæder sig over bekendtgørelsens formål om at fremme biodiversiteten. Men peger samtidig på at ændringerne af sagsgangene i staten vil betyde at flere opgaver lægges over på kommunerne. Hvor man tidligere kun skulle behandle de ansøgninger der var blevet godkendt af Miljøstyrelsen, skal kommunerne nu behandle alle ansøgninger. Det vil betyde en stigning på ca. 60% i antallet af sager til kommunal behandling.

  • PDF

    KL høringssvar på bekendtgørelse om skovrejsning med biodiversitet som formål

 

×

Log ind