Høringssvar Natur

Høringssvar til bekendtgørelse om multifunktionel jordfond

KL ser den aktuelle jordfond, bekendtgørelsen og vejledningen som et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning – en form for pilotprojekt, hvor der skal samles erfaringer til en kommende jordreform.

KL ser den aktuelle jordfond, bekendtgørelsen og vejledningen som et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning – en form for pilotprojekt, hvor der skal samles erfaringer til en kommende jordreform. KL beklager, at der kun er afsat midler til selve jordfordelingen og ikke til den tidskrævende proces, der skal lede parterne frem til gode projekter.

Med det formål at inspirere til en anderledes model for udmøntning af de 2 mia. kroner, som regeringen har afsat til udtag af landbrugsjord, benytter KL anledningen til at gentage tidligere fremførte synspunkter:

  • At det alene bør være kommuner, der kan være ”ansøger”
  • At landdistriktsudvikling bør prioriteres langt højere, da det er driveren for jordfordeling
  • At både klimatilpasning og CO2-reduktion bør prioriteres som kriterier
  • At der i et kommende set up bør være økonomiske midler til den faciliterende indsats i en 3-delt facilitatorfunktion, jf. de effektive erfaringer fra Collective Impact. Det sikrer både hurtig fremdrift og billig jordfordeling.
  • At der i det supplerende set up omkring udtagning af landbrugsjord bør være økonomiske midler til ændret arealanvendelse. Dette bør ikke kun være fokuseret på natur- og landbrugsanvendelse.
  • At der derfor er behov for et uafhængig statslig jord- og klimafond.

 

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om multifunktionel jordfond

×

Log ind