Høringssvar Natur

Høringssvar over lovforslag om etablering af naturnationalparker

KL har indsendt høringssvar af dette lovforslag, som har en betydning for den fremtidige forvaltning, samt vil det bidrage til at fremme natur og biodiversitet i Danmark. Med lovforslaget vil det bidrage til at skabe større selvforvaltende naturområder.

KL's bemærkninger

Lovforslaget om naturnationalparker er et af de mest betydningsfulde lovforslag for naturen, der er kommet i lang tid, og det er essentielt for at kunne skabe store selvforvaltende naturområder med fri dynamik.

Helhedsindtrykket er derfor meget positivt, og de nye naturområder kan i høj grad også bidrage til befolkningens oplevelser og aktivitet i naturen. For kommunerne er det vigtigt at der sikres adgang for befolkningen og forskellige muligheder for aktiviteter i parkerne. Adgang til naturnationalparkerne skal naturligvis ske med respekt for den natur og biodiversitet, der ønskes fremmet med dette lovforslag.

Læs hele høringssvaret her:

  • PDF

    Høringssvar på lovforslag om etableing af naturnationalparker.pdf

 

×

Log ind