Høringssvar Natur

Høringssvar vedrørende udtagning af lavbundsjorde

KL har den 8. oktober 2020 indsendt høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter)

KL's bemærkninger

KL konstaterer at denne ordning har stor betydning for natur- og klimaindsatsen i det åbne land. Både naturen og klimaet har brug for hurtig indsats, og kommunerne vil rigtig gerne tage ansvar for ambitiøse indsatser, som bidrager til at nå de fælles natur- og klimamål hurtigst muligt. 

Udtagning af lavbundsjorde har potentialet til for alvor at fremme natur- og klimaindsatsen i det åbne land. Derfor har KL med glæde noteret, at Regeringen med Finanslov for 2020 har afsat i alt 2 mia. kr. frem mod 2030 til udtagning af lavbundsarealer. De afsatte midler har afgørende betydning for flere kommunale kerneområder i det åbne land: Natur, vandmiljø, CO2-binding, vedvarende energi og klimatilpasning – men også landbrug, landdistriktsudvikling og rekreative muligheder.

Hvis dette potentiale skal høstes, vurderer KL dog, at ordningen bør justeres. KL fremlægger i dette høringssvar forslag til en justering af udtagningsordningen.

Hvis kommunerne får de rigtige rammer, vil de især kunne bidrage med naturgenopretning på de udtagne arealer.

Læs hele høringssvaret

  • PDF

    Høringssvar på bekendtgørelse om udtag af lavbundsarealer

×

Log ind