Høringssvar Natur

Høring om habitatbekendtgørelsen 2018

KL's høringssvar vedrørende høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)

  • PDF

    KL høringssvar på Habitatbekendtgørelsen 2018

 

×

Log ind