Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar bekendtgørelsen om kommunale forskrifter brændeovne og pejseindsatser

KL har 29. august 2022 modtaget ” Høring af bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning”.

KL har tidligere afgivet høringssvar på lovforslaget, og høringssvarets kommentarer står fortsat troende. Vi har noteret os, at der ikke er foretaget særligt i den retning, vi havde påpeget i forbindelse med høringen af lovforslaget (bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder).

Læs det fulde høringssvar nedenfor 

  • PDF

    KLs høringssvar bekendtgørelsen om kommunale forskrifter brændeovne og pejseindsatser.pdf

×

Log ind