Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar til lovforslag om kommunal ordning om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatser

KL er som udgangspunkt positiv over for, at det kommunale råderum er blevet udvidet. Partikelforurening fra brændefyring udgør et miljø- og sundhedsmæssigt problem, der skal tages alvorligt.

Miljøministeriet har sendt lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring vedr. bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder. 

KL's høringssvar til lovforslag om kommunal ordning udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejse fremgår i nedenstående dokument: 

  • PDF

    KL's høringssvar vedr ændring af MBL om kommunal ordning om brændeovne 08.12.2021.pdf

×

Log ind