Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar til justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27

KL er overordnet set positive for det justerede forslag til den danske CAP-plan 2023-2027. CAP-planen har som formål at understøtte mange af de miljø-, klima- og naturindsatser, som kommunerne gennemfører. Særligt i forhold til kommunernes arbejde med kollektive virkemidler og udtagning af lavbundsjorder. Set i lyset af de politiske målsætninger, som er fastlagt med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 vil KL dog påpege nogle justeringer, som KL finder nødvendige, hvis de politiske målsætninger skal realiseres i praksis. Samtidig vil KL påpege, at det fortsat er KL’s vurdering, at der mangler ordninger, der er målrettet pleje af den mere sårbare natur.

Læs KL's høringssvar her: 

  • PDF

    KL's høringssvar til justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27.pdf

×

Log ind