Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

KL hilser velkommen, at der som følge af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug foretages en ny afgrænsning af § 3 i naturbeskyttelsesloven i forhold til lavbundsarealer, som udtages med henblik på reduktion af klimagasser. Den ændrede afgrænsning kan være med til at understøtte en hurtig og effektiv udtagningsindsats.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Læs det fulde høringssvar her. 

  • PDF

    KL's høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.pdf

×

Log ind