Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar til høring af Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)

KL mener det er helt afgørende at landbruget når i mål med den forventede drivhusgasreduktion i forhold til erhvervsmæssige dyrehold. Det er KL’s vurdering, at der er gode muligheder for at indføre reduktionskravene som generelle regler, dette kræver dog at reglerne er klare og lette at implementere i praksis, samt at det skal være let at dokumentere. Samtidig fremhæves det at øget grad af egenkontrol fra landbrugerens, som kan støtte kommunernes egenkontrol og tilsynsindsats.

Læs høringssvaret her 

  • PDF

    KL's høringssvar til høring af Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.pdf

×

Log ind