Høringssvar Landbrug og industri

KL's høringssvar om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen (ændring af myndighedskompetence for anlæg, der fremstiller brint ved elektrolyse)

KL har 4. oktober 2022 modtaget ”Høring om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen (ændring af myndighedskompetence for anlæg, der fremstiller brint ved elektrolyse)”. KL takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen.

KL er positivt stemte over for at kommunerne overtager myndighedskompetencen fra Miljøstyrelsen for anlæg, der fremstiller brint ved elektrolyse. Dette dog med en række forbehold, herunder: 

  • behov for opklaring af omfanget af opgaven,
  • behov for at MST udarbejder en vejledning til anvendelse ved overtagelse af kompetencen,
  • kun overtagelse af nye ansøgninger og
  • økonomisk kompensation.
  • Undersøge synergi til at metanisering også bliver kommunernes myndighedskompetence.

Læs det fulde høringssvar her. 

  • DOCX

    KL's høringssvar om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen (ændring af myndighedskompetence for anlæg, der fremstiller brint ved elektrolyse).docx

 

×

Log ind