Høringssvar Landbrug og industri

KLs bemærkninger til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Hus-dyrgødningsbekendtgørelsen)

KL er overordnet set positiv over for de foreslåede ændringer. Derfor har KL alene foreslå mindre forbedrings- og ændringsforslag af udkastet til bekendtgørelsen.

Læs KL's høringsvar her: 

  • PDF

    KLs bemærkninger til Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).pdf

×

Log ind