Høringssvar Landbrug og industri

Høringssvar til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

KL har d. 6. november 2019 indsendt høringssvar om forslag til ændring af regler i godkendelsesbekendtgørelsen for intensivt opdræt af fjerkræ og svin

Forslag om bindende regler er uhensigtsmæssigt

Miljø- og fødevareministeriet foreslår, at en række vilkår udgår af de miljøgodkendelser, som kommunerne meddeler til IE-husdyrbrug. I stedet skal vilkår erstattes af bindende regler i godkendelsesbekendtgørelsen.

KL finder det uhensigtsmæssigt at indarbejde krav til landmanden direkte i bekendtgørelsen, som det er sket i udkastets kapitel 17. KL foreslår, at kommunerne gennem bekendtgørelsen forpligtes til at stille de relevante vilkår i miljøgodkendelserne. Kommunen skal kunne tilpasse vilkåret, så det bliver relevant for den enkelte bedrift, fordi generelle vilkår kan være vanskeligt at håndhæve.

Behov for vejledning

Intensivt opdræt af fjerkræ og svin er reguleret af et EU-direktiv. Heri indgår periodisk ny implementering af BAT (bedst tilgængelig teknologi). Bekendtgørelsen revideres som følge af nye BAT-konklusioner på europæisk plan

KL finder det positivt, at BAT-konklusionerne implementeres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at ministeriet planlægger udarbejdelse af vejledningsmateriale.

Læs det fulde høringssvar

Dokumentet indeholder kommentarer til de enkelte ændringsforslag i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen kan læses via dette link til retsinformation

  • PDF

    Høringssvar til bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.pdf

×

Log ind