Høringssvar Landbrug og industri

Høringssvar over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse

KL har den 18. maj 2020 indsendt høringssvar over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse.

Baggrund

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændret bekendtgørelse i høring. Størstedelen af bekendtgørelsesudkastet er genudstedelse af gældende regler. Der foretages dog også en række præciseringer, justeringer og ændringer.

Høringssvaret tager positivt imod statslig kontrol af fosforarealkrav. Herudover foreslår høringssvaret en række præciseringer af begreber og definitioner. Dels ens definition af begreber, som indgår i flere bekendtgørelser. Dels tydeliggørelse af andre definitioner i bekendtgørelsen.

Læs mere

Download KL’s høringssvar i hele sin længde (PDF):

  • PDF

    Høringssvar over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse


Høringsmaterialet med bekendtgørelsen kan ses på hoeringsportalen.dk.

 

×

Log ind