Høringssvar Landbrug og industri

Høringssvar om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen - BAT for korn- og foderstofvirksomheder

KL har den 20. oktober 2021 indsendt høringssvar til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen (korn- og foderstofvirksomheder).

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændringer i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) i høring. Meget kort fortalt har Miljøstyrelsen i udkast til godkendelsesbekendtgørelse indsat et nyt listepunkt om produktion af brint ved elektrolyse, hvor godkendelses- og tilsynskompetencen flyttes til kommunerne. Derudover er der indsat nye bestemmelser om vilkår for BAT, når der er udarbejdet standardvilkår. Udkast til nye standardvilkår for korn- og foderstoffer indeholder bl.a. krav om en årlig præstationsmåling for støv, miljøledelse og energieffektivitet. KL har i høringsbrevet anført, at der mangler vilkår for vilkår for dels håndtering af støvende affald, dels støv fra udendørs oplag.

Læs mere

Download KL’s høringssvar i hele sin længde (PDF).

  • PDF

    Høringssvar om godkendelses- og standardvilkårsbekendtgørelsen.pdf

×

Log ind