Høringssvar Landbrug og industri

Høring om vaskepladsbekendtgørelsen 2018

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen)

  • PDF

    KL's høringssvar til ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

×

Log ind