Høringssvar

Landbrug og industri

 • Høringssvar til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

  KL har d. 6. november 2019 indsendt høringssvar om forslag til ændring af regler i godkendelsesbekendtgørelsen for intensivt opdræt af fjerkræ og svin

  Læs mere
 • Høring om vaskepladsbekendtgørelsen 2018

  Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen)

  Læs mere
 • Høring om ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2018

  Læs mere
 • Høring om afgrænsning forud for miljøvurdering af ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2018

  Læs mere
 • Høring om ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse 2018

  Læs mere