Høringssvar Havne

Høringssvar om sikring af havne og havnefaciliteter 2020

KL har indsendt høringssvar den 2. juli 2020 på udkast til to bekendtgørelser om sikring af havne og havnefaciliteter

 

Baggrund

Havne og havnefaciliteter skal i dag sårbarhedsvurderes i forbindelse med sikring af havnen. Havnene har hidtil selv kunne udarbejde disse vurderinger eller de er blevet udarbejdet af en konsulent. Fremover skal de udarbejdes af en godkendt, anerkendt sikringsorganisation, der har fået delegeret kompetence fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Det betyder både administrative og økonomiske byrder for havnene.

Høringssvar 

KL gør i høringssvaret opmærksom på, at bekendtgørelserne er en ramme men, at kravene til godkendelse først er klare, når styrelsen udsender en vejledning. Den bør bidrage til at sikre proportionalitet i godkendelseskravene, så de der i dag løser opgaven kan godkendes uden unødvendige omkostninger.

Download og læs det fulde høringssvar nedenfor (PDF)

  • PDF

    Høringssvar på to bekendtgørelser om sikring af havne og havnefaciliteter.pdf

 

 

×

Log ind