Høringssvar Havne

Høringssvar om havneforordningen 2019

KL noterer sig, at havneforordningen udelukkende finder anvendelse på havne i det transeuropæiske netværk, hvorfor en konsekvens må være, at bekendtgørelsens bestemmelser om regnskabsmæssig håndtering af offentligt støtte klageadgang etc. også kun omfatter disse havne. Ikke desto mindre synes den danske implementering af forordningen at gå et skridt videre i forhold til de forpligtigelser, der lægges på de berørte havne.

×

Log ind