Høringssvar Forsyning

KL´s høringssvar til lovforslag om spildevandsselskabernes klimatilpasning

KL har den 13. september 2020 indsendt høringssvar til Energistyrelsen vedrørende udkast til lovforslag om spildevandsselskabernes klimatilpasning.

Baggrund

I maj 2020 blev der indgået en politisk aftale om bedre klimatilpasning. Det skal bl.a. være muligt for spildevandsselskaberne at finansiere klimatilpasning 100 %, og reglen om at kommunerne skal bidrage med 25 % afskaffes. Der indføres krav om, at klimatilpasning skal baseres på samfundsøkonomiske beregninger.

Høringssvaret

KL hilser det velkommen at kravet om kommunal medfinansiering fjernes. Lovforslaget indeholder dog også elementer som ikke er fremmende for klimatilpasning.

Læs høringssvaret i sin fulde længe:

  • PDF

    KLs høringssvar - lovforslag om spildevandsselskabernes klimatilpasning.pdf

×

Log ind