Høringssvar Forsyning

Høring om lovændring af inddrivelsesloven vedr. forsyningsselskaber 2019

Forsyningsselskaber har gennem flere år ønsket en mulighed for at benytte privat i stedet for Gældsstyrelsen til inddrivelse af deres udeståender.

Skatteministeriet åbner med lovforslaget op for, at selskaberne i en meget tidsmæssigt afgrænset periode kan vælge om de fremadrettet vil benytte privat eller offentlig inddrivelse på alle deres fordring.

KL finder forslaget positivt men efterspørger en mere fleksibel ramme og et bedre beslutningsgrundlag.

 

  • PDF

    KLs høringssvar - lovændring af inddrivelsesloven vedr. forsyningsselskaber.pdf

 

×

Log ind