Høringssvar Forsyning

CO2-fangst på kommunalt ejede el- og varmeproduktionsanlæg

CO2-fangst anses for et nødvendigt greb for at nå de ambitiøse klimamål. Men rammerne i de foreslåede bekendtgørelser, hvor CO2-fangstanlæg skal udskilles i selvstændige selskaber, vil organisatorisk og finansieringsmæssigt forhindrer udbredelsen. KL argumenterer i høringssvaret for, at CO2-fangst er en integreret del af virksomhedernes hovedaktivitet, så der også kan opnås lån via KommuneKredit. Bekendtgørelserne står til at træde i kraft 1. april 2022.

Læs KL's høringssvar her: 

  • PDF

    Høringssvar hjemmel til etablering af CO2 fangstanlæg på kommunale anlæg.pdf

×

Log ind