Teknik og miljø Høringssvar

Energi

Her på siden kan du tilgå KL høringssvar på energi og varmeområdet.

 Sektoren er under rivende udvikling

KL interessevaretager for kommunerne på energiområdet. Nedenfor kan du læse de høringssvar KL har afgivet som vedrører energisektoren. 

D. 9 marts 2022 har KL afgivet høringssvar om ny tarifmodel for elproducenters eltariffer i distributionsnettet og transmissionsnettet.
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  09.03.22. KL's høringssvar om ny tarifmodel for elproducenternes eltariffer i transmissionsnettet og distributionsnettet.pdf

D. 31 januar 2022 har KL afgivet høringssvar til udkast om vejledning om reglerne for egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  31.01.22. KL's høringssvar vedr. vejledning om reglerne ved egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg.pdf

D. 26 november 2021 har KL afgivet høringssvar om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor:

 • PDF

  26.11.21. KLs høringssvar vedr. ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning.pdf (1)

 

D. 5 november 2021 har KL afgivet høringssvar til forslag til ændring af lov om varmeforsyning.
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  05.11.21. KL's høringssvar til forslag til ændring af lov om varmeforsyning.pdf (1)

D. 16 juni 2021 har KL afgivet høringssvar vedr. SPU-høring om udkast til revision af statsstøtteretningslinjerne for klima, energi og miljø. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  16.06.21. Høringssvar svar SPU-høring om udkast til revision af statsstøtteretningslinjerne for klima, energi og miljø.pdf

D. 8 juni 2021 har KL afgivet høringssvar til vejledning til projektbekendtgørelsen. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor:

 • PDF

  08.06.21. KL's høringssvar til vejledning til projektbekendtgørelsen.pdf

D. 24 maj 2021 har KL afgivet høringssvar til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  24.05.21. KL's høringssvar til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet journalnummer.pdf

D. 12 maj 2021 har KL afgivet høringssvar om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  12.05.21. KLs høringssvar om ændring af nettoafregningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om øjebliksafregning.pdf

D.12 maj 2021 har KL afgivet høringssvar vedr. høring af bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber.
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  12.05.21. KLs høringssvar vedr. høring af bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber.pdf

 
D. 10 maj 2021 har KL afgivet høringssvar vedr. revision af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  10.05.21. KLs høringssvar vedr. revision af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.pdf


D. 5 marts 2021 har KL afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  05.03.21. KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse.pdf


D. 22 februar 2021 har KL afgivet høringssvar til bekendtgørelse om tilskud i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  22.02.21. KLs høringssvar til bekendtgørelse om tilskud i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme.pdf

 

D. 9 september 2020 afgav KL høringssvar til tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i erhvervsvirksomheder. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  09.09.20. KLs høringssvar af 10. september - om tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i erhvervsvirksomheder.pdf

 

D. 21 august 2020 har KL afgivet høringssvar til ændring af elforsyningsloven. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 

 • PDF

  21.08.20. KLs høringssvar på ændring af elforsyningsloven.pdf (1)


D. 11 marts 2020 afgav KL høringssvar til Kommissionens forslag til en europæisk klimalov. 
Læs det fulde høringssvar nedenfor: 

 • PDF

  11.03.20. KLs høringssvar til Kommissionens forslag til en europæisk klimalov.pdf

 

×

Log ind