Høringssvar Digitalisering

Høring om bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen 2019